Sessio 6

Tiistai 31.5.2005

Sessio 6
08.30 - 11.30

Asiakaslähtöiset integroidut palvelut
Fennia 1 -sali
pj. Anneli Laapotti, tietohallintopäällikkö, Helsingin terveyskeskus

08.40 - 09.05

Tietosuojalainsäädännön toteutumisen turvaaminen
ostopalvelusopimuksissa
Synnöve Amberla, neuvotteleva lakimies, Kuntaliitto

09.05 - 09.30

Kotihoidon tietojärjestelmät, esimerkkinä kämmentietokoneen käyttö
kotihoidossa
kotihoito-osaston edustaja

09.30 - 10.00

Call center, ajanvarauspalvelut ja hoidon järjestäminen, Case: Kotka
Jukka Mattila, terveysjohtaja, Kotkan kaupunki

10.00 - 10.30

Sähköinen lähete-palautekäytäntö yksityisen ja julkisen sektorin välillä
Kari J. Antila, Dos. tietohallintojohtaja, Mehiläinen Oyj

10.30 - 11.00

Aluetietojärjestelmän käyttökokemukset Satakunnassa
-
osa 1
- osa 2
- Fiale
Terttu Luojukoski, projektipäällikkö, Salpahanke, Satakunnan shp

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.