Sessio 9

Tiistai 31.5.2005

Sessio 9
08.30 -11.00

Tietojenkäsittelyn tutkimus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Nordia-sali
pj. Pirkko Nykänen, professori, Tampereen yliopisto

08.30 - 08.55

Aluetietojärjestelmä – toiminnan muutos vai tietotekniikan käyttöönottohanke?
Maritta Korhonen, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia Business, Kuopio
Tuula Tuomainen, suunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia Business, Kuopio

08.55 - 09.20

Terveydenhuollon teknologian käyttöönoton jälkeiset oppimishaasteet
Sampsa Hyysalo, tutkija, Helsingin yliopisto, Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö

09.20 - 09.40

Kahvitauko

09.40 - 10.05

Terveydenhuollon tietojärjestelmästandardien arviointimalli
Juha Mykkänen, tutkija, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö

10.05 - 10.30

Hoitotyön tulevaisuuden skenaariot kehittämistyön lähtökohtana
Annikki Jauhiainen, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen yksikkö
Kaija Saranto, professori, Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos
Kerttu Tossavainen, professori, Kuopion yliopisto, hoitotieteen laitos

10.30- 11.00

Yhteisen asiakkaan jatkohoidossa hyödynnettävän hoitopalautteen
toimintalähtöinen kehittäminen
Irmeli Minkkinen, tutkija, Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Heidi Häkkinen, suunnittelija, Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos
Anja Mursu, yliassistentti. Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.