Sessio 3

Maanantai 30.5.2005

Sessio 3
14.00 - 17.00

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen käyttöönotto
Europaea-sali

pj. Sinikka Ripatti, kehittmispäällikkö, HUS

14.10 - 14.35

Sähköisen potilaskertomuksen rakenne ja sen ydintietojen käyttöönotto
Kristiina Häyrinen, suunnittelija, Kuopion yliopisto

14.35 - 15.10

Tietosuojan huomioiminen lainsäädännössä ja yksityisyyden suojana
Pekka Ruotsalainen, dosentti, Stakes

15.10 - 15.40

Kahvi ja näyttely

15.40 - 16.10

Sähköinen lähete-palaute saumattoman palveluketjun toteutuksessa
”Vaikeuksien kautta voittoon” – kokemuksia Saumaton hoitoketju hankkeessa Pohjois-pohjanmaan shp:ssä

Anne Turula, Terveydenhuollon prosessien ja teknologian asiantuntija, Tekes

16.10 - 17.00

HUSin potilastietojärjestelmien uusiminen ja potilaskertomusjärjestelmän
käyttöönotto (ESPA-hanke)
- Käyttöönottojen tuotteistaminen, kokemuksia moniprojektiympäristöstä
Eira Sivunen, hankepäällikkö, HUS
- Muutoksen hallinta tietotekniikan käyttöönotossa
Janne Aaltonen, projektijohtaja, erikoislääkäri, HUS

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.