Sessio 8

Tiistai 31.5.2005

Sessio 8
08.30 -11.00

Moniammatillinen kertomus ja hoitotyö
Europaea-sali
pj. Anja Seppälä, hallintoylihoitaja, HUS

08.40 - 09.05

Miten sähköinen potilaskertomus tukee toiminnanohjausta
Juha Tuominen, hallintoylilääkäri, HUS

09.05 - 09.30

Moniammatillinen hoitokertomus, tavoitteena tietojen yhteiskäyttö yli organisaatiorajojen
Marianne Eronen, kardiologi, HUS, Lasten- ja nuorten sairaala

09.30 - 10.00

Moniammatillisen kertomuksen käyttö Helsingin terveyskeskuksessa
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, Helsingin terveyskeskus

10.00 - 10.30

Kansallinen hoitotyön hanke: ”Hoitotyön ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa”
- osa 1
- osa 2
Kaarina Tanttu, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen shp

10.30 - 11.00

Käytännön hoitoprosessit ja palvelut – miten muutos saadaan aikaan ja mitataan?
Ann-Marie Turtiainen, laatupäällikkö, FT, Helsingin terveyskeskus

11.00 - 11.30

Endoskopiatoiminnan sähköistäminen ja siirtäminen osaksi kertomusta
Perttu Arkkila, LT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, HUS

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.