Sessio 4

Maanantai 30.5.2005

Sessio 4
14.00 - 17.00

Päätöksentuki operatiivisessa toiminnassa ja johtamisessa
Nordia-sali
pj. Mikko Rotonen, kehittämispäällikkö, HUS

14.10 - 14.40

Hoitoon pääsyn valtakunnallinen seuranta
Olli Nylander, kehittämispäällikkö, Stakes

14.40 - 15.05

Lakipykälistä jonomittariin, mitä opittiin?
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, hallintoylilääkäri, Kuntaliitto

15.05 - 15.30

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, Helsingin terveyskeskus

15.30 - 16.00

Kahvi

16.00 - 17.00

Case show: raportit johtamisen välineenä
- Oulun kaupungin seurantamalli
Jukka Liedes, vastaava lääkäri, Oulun kaupunki
- Rafaela/PCM-raportointi
Kristiina Junttila, erikoissuunnittelija, HUS, HYKS Jorvin sairaala
- BSC – johtajan työpöytä Keski-Suomen shp:ssä
Martti Pysäys, tietohallintojohtaja, Keski-Suomen shp

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.