Sessio 7

Tiistai 31.5.2005

Sessio 7
09.00 - 11.30

Sähköinen arkistointi ja kansalliset arkkitehtuurimääritykset
Fennia 2 -sali
pj. Pirkko Kortekangas, projektijohtaja, Varsinais-Suomen shp

09.10 - 09.35

Arkistonmuodostajan vastuu ja arkistonmuodostussuunnitelma
Helena Eronen, arkistopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan shp

09.35 - 10.00

Sähköisen arkistoinnin hanke Pohjois-Karjalan shp:ssä
Eeva-Maria Varpenius, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan shp

10.00 - 10.30

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö
Janne Saarela, TkT, Profium Oy

10.30 - 11.00

Arkistolaitoksen näkemys sähköisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksestä
Raimo Pohjola, arkistoneuvos, Kansallisarkisto

11.00 - 11.30

Tiedon arvottaminen osana arkistointia
Pirkko Kortekangas, projektijohtaja, Varsinais-Suomen shp

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.